Diogelwch a thawelwch meddwl

Fel un o’n cleientiaid, rydych yn perthyn i grŵp dethol ac fe wyddom fod cydgyfrinachedd a diogelwch o’r pwysigrwydd mwyaf i chi.

Pa un ai ydym yn gweithio i’r system cyfiawnder, sefydliad cyhoeddus neu’r sector preifat, byddwn yn trin holl ddata yn yr un modd. Mae ein gweinydd mewn canolfan ddata ddiogel sy’n cydymffurfio ag ISO27001. Caiff data wrth gefn ei gadw ar lefel Delta/Bloc sy’n defnyddio synhwyro amgryptio 256-Did,-mewn ganolfan ddata ISO27001 ar wahân oddi ar y safle.

Cofrestrwyd ni gyda Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth ac mae gennym ardystiad Hanfodion Seiber hefyd.

Cynhyrchir ein trawsgrifadau yn y DU yn unig. Caiff ein holl staff eu fetio o ran sicrwydd, gydag ymrwymiadau cydgyfrinachedd sy’n eu rhwymo yn y gyfraith a’n cod ymarfer.